Teresa Lacambra

Advocada
Teresa Lacambra, Abogada en Barcelona

Advocada

Mercantil i Concursal

Perfil Professional

Compta amb una sòlida experiència en dret mercantil, assessorant  companyies i particulars en un ampli ventall d’operacions nacionals i internacionals.

Una de les seves principals àrees de pràctica és la contractació mercantil i civil. Ha participat en la negociació, redacció i revisió de contractes de diversa naturalesa i complexitat, així com en la resolució extrajudicial de conflictes derivats d’aquests.

Així mateix, està especialitzada en dret societari. Ha intervingut en la preparació i execució de diferents operacions, en la resolució de conflictes societaris i en l’assessorament a socis, accionistes i membres de l’òrgan d’administració.

Disposa també de sòlids coneixements i experiència en dret concursal, col·laborant en l’assessorament a companyies en situació d’insolvència, portant procediments concursals i defensant els interessos tant de deutors com de creditors.

Formació i Associacions

  • PDD, IESE Business School – Universitat de Navarra. 2018.
  • Postgrau d’empreses en crisis- IDEC-UPF BSM. 2012.
  • Llicenciada en Dret per la UniversitatD.E.S. ABAT OLIBA. 2001.
  • Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Idiomes: castellà, català, anglès i francès.