Anna Olivé
Hernández

Advocada
Anna Olivé, Abogada en CEL Abogados, Barcelona

Advocada

Civil, Successions, Assegurances i Tributari

Perfil Professional

Centra la seva activitat en el Departament de Dret Civil i Mercantil, especialment en matèria d’assegurances, ja sigui en la gestió extrajudicial de sinistres, com en la preparació i defensa dels assumptes contenciosos en l’ordre jurisdiccional civil.

Col·labora amb el Departament de Successions actuant, d’una banda, en l’àmbit no contenciós mitjançant la redacció de testaments, pactes successoris, escriptures d’autotutela, escriptures de voluntats anticipades, poders preventius generals, escriptures d’acceptació d’herència, així com realitzant la liquidació dels impostos derivats de la successió hereditària, així com les inscripcions en el Registre de la Propietat. En l’àmbit contenciós, s’encarrega de l’estudi, preparació i exercici d’accions judicials de reconeixement de drets successoris, així com la negociació com a eina indispensable per a una eventual finalització pactada del conflicte.

Col·labora amb el Departament de Dret Tributari.

Docència i Publicacions

 

 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Col·laboradora docent en el Màster d’Accés a l’Advocacia. 2022- Actualment.
 • Universitat de Barcelona (UB). Professora associada. Departament de dret privat. Secció de Dret Civil. 2021-2022.
 • Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Coordinadora de la Jornada. “El Reglament Europeu de Successions: el nou règim de les successions transfrontereres des del 17 d’agost del 2015”. Secció de Dret Civil en col·laboració amb la Biblioteca del ICAB.
 • Col·laboració i suport en l’elaboració de diversos estudis, articles i publicacions. Entre d’altres, destaquem l’estudi publicat a la Revista Catalana de Dret Privat, vol. 19 (2018), titulat: “Els drets successoris abintestats del cònjuge vidu i el convivent en parella estable en el codi civil de Catalunya. Referència especial al nou dret de commutació de l’article 442-5.1 del codi civil de Catalunya i el seu accés al registre de la propietat”

Formació i Associacions

 • Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). 2013
 • Postgrau en Dret Civil Català per la Universitat de Barcelona (UB). 2014
 • Curs sobre el Reglament Europeu de Successions UE 650/2012 per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). 2015.
 • Màster Universitari d’Accés a l’Advocacia (MUA) per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 2016
 • Examen Estatal d’Accés a l’Advocacia. 2016
 • Col·legi d’Advocats de Barcelona
 • Curs d’especialista en Dret de Successions per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). 2017
 • Màster en Dret Fiscal per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). 2019 – 2021.