Cisa Sanfeliu
Vilarrasa

Advocada

Advocada

Litigació i Bancari

Perfil Professional

 

La seva pràctica es centra en les àrees de dret processal civil i bancari, assumint la defensa lletrada d’empreses i particulars, en assumptes relacionats amb conflictes derivats de la contractació civil i mercantil i, en especial en l’àmbit del dret bancari intervenint en procediments d’execució hipotecaria i clàusules abusives.

 

Docència i Publicacions

 

  • Doble Màster d’especialització en Dret Penal Econòmic i Compliance i Màster Universitari d’Accés a l’Advocacia, ESADE (2020-2021).

Formació i Associacions

 

  • Graduada en Dret per la Universitat ESADE, 2020.
  • Idiomes: Espanyol, Català i Anglès.