Ignacio
Alonso-Redondo Martín

Advocat

Advocat

Litigació i Assegurances

Perfil Professional

Assessora a particulars i empreses en assumptes relacionats amb dret patrimonial, immobiliari, construcció i responsabilitat civil. Al seu torn, intervé sovint en assumptes relacionats amb el dret d’assegurances.

En totes aquelles matèries que són pròpies de la seva especialitat, assumeix la defensa davant els jutjats i tribunals competents.

Formació i Associacions

 

  • Graduat en Dret per la Universitat d’Oviedo. 2018
  • Màster d’Accés a l’Advocacia per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE), 2018-2019.
  • Idiomes: Castellà, anglès, català.
  • Membre del Comitè d’Apel·lació de la Real Federación Española de deportes de invierno (RFEDI).