Jacqueline
Farrando González

Advocada
Jaqueline Farrando, Abogado en CEL Abogados, Barcelona

Advocada

Processal Penal i Compliance. Processal Civil-Mercantil

Perfil Professional

Centra la seva activitat professional en l’àrea penal. Experiència en tot tipus de litigis, especialment en els referents al dret penal econòmic de l’empresa (delictes fiscals, delictes societaris, estafes, alçaments de béns, delictes contra l’Administració Pública, accidents laborals per la via penal, entre d’altres).

Així mateix, especialitzada en l’àmbit del dret penal preventiu o Compliance. Assessora en la implementació de sistemes de compliment normatiu (Protocols de Prevenció de Riscos Penals) a societats mercantils, fundacions i associacions de diferents àmbits.

Igualment, desenvolupa la seva activitat en els àmbits civil i mercantil en assumptes precontenciosos i contenciosos davant tribunals en totes les instàncies. Assessora tant a persones físiques com a persones jurídiques nacionals i internacionals en litigis sobre dret bancari, reclamacions de quantitat, resolucions contractuals, arrendaments, contractes d’agència i distribució, responsabilitat civil, responsabilitat dels administradors i impugnació d’acords socials.

Docència i Publicacions

  • Ponent en matèria de Corporate Compliance i prevenció de delictes a la Coordinadora Catalana de Fundacions. 2018
  • Adjunta al professor titular en el Màster en línia de Corporate Compliance impartit per Economist & Jurist, Innovative School (EIS). 2017- actualitat.

Formació i Associacions

  • Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. 2010
  • Màster en Advocacia a l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE). 2010-2011
  • Màster en Dret dels Negocis a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 2014-2015
  • Curs sobre Legal Compliance a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 2017.
  • Certificació de Compliance CESCOM. ASCOM-Asociación Española de Compliance. Febrer 2023.
  • International Compliance Professional Certification. International Federation of Compliance Associations (IFCA). Febrer 2023.
  • Advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Idiomes: Castellà, anglès, català.