Jaime Garrido
Mata

Soci

Soci

Processal Penal i Compliance. Processal Civil-Mercantil i Arbitratge

Perfil Professional

En l’àmbit penal, compta amb àmplia experiència en tot tipus de procediments judicials. S’ha dedicat amb especial intensitat a l’anomenat dret penal empresarial (delictes fiscals, delictes societaris, estafes, alçaments de béns, delictes contra l’Administració Pública, accidents laborals per la via penal, etc.). Per a això, representa al client, assumint tant la defensa com l’acusació, en procediments penals des de la fase d’investigació fins a la del judici i posteriors recursos, en qualsevol instància.

Així mateix, des de la vigència, l’any 2010, de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, s’ha especialitzat en l’àmbit del dret penal preventiu o Compliance. Assessora a tot tipus de societats mercantils, fundacions, associacions i entitats de qualsevol àmbit, per tal d’implementar sistemes de compliment normatiu (Protocols de Prevenció de Riscos Penals).

En l’àmbit civil i mercantil, gaudeix de destacada experiència en procediments judicials i arbitrals de tota mena, ja sigui en l’àmbit de la direcció tècnica de l’assumpte en seu processal, com en el disseny de mecanismes solutoris en l’àmbit extrajudicial.

La seva heterogènia experiència en litigació civil-mercantil i penal, unit al seu coneixement profund de la Compliance, li permet obtenir una visió global del dret dels negocis, i de les qüestions legals que afloren en l’àmbit de les persones físiques i jurídiques.

Docència i Publicacions

  • Professor al Màster d’Accés a l’Advocacia organitzat per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE), en col·laboració amb la Universitat Carlos III de Madrid, on dona classes de dret penal empresarial i Compliance. Des de 2016 – actualitat.
  • Professor integrat al claustre docent del Màster en Dret processal civil i mercantil organitzat per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE). 2014 i 2015.
  • Ponent en nombrosos cursos de formació per a experts en prevenció de riscos laborals, impartint classes sobre accidents laborals enjudiciats per la via penal, que organitza la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Fundación Agustín de Betancourt). Des de 2017 – actualitat.
  • Professor del Màster online sobre Corporate Compliance organitzat per Economist & Jurist, Innovative School (EIS).

Formació i Associacions

  • Llicenciat en Dret per la UNIVERSITAT ABAT OLIBA (CEU). 1997
  • Cursos de doctorat en dret penal organitzats conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra i la UNIVERSITAT DE BARCELONA (1998-1999). Tesina realitzada amb obtenció de suficiència investigadora sobre “La responsabilitat civil derivada dels delictes d’alçaments de béns en la jurisprudència“.
  • Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona.
  • Idiomes: Castellà, anglès, català.