Jessica Fuentes
Roig

Graduada en Dret

Graduada en Dret

Tributari

Perfil Professional

 

Intervé a l’àrea de Dret Tributari oferint assessorament fiscal a tot tipus de societats o entitats jurídiques i persones físiques.

La seva activitat es projecta en impostos directes i indirectes com l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre la renda de no residents, l’impost sobre societats o l’impost sobre el valor afegit.

Així mateix, assessora els clients en les diferents actuacions del trànsit mercantil ordinari, així com en aquells negocis jurídics de caràcter singular. També intervé en la planificació fiscal general a nivell societari, en operacions de reestructuració, processos de due diligence i en la planificació tributària en matèria de successions i empreses familiars.

Formació i Associacions

 

  • Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centre d’Estudis Financers (CEF). 2021.
  • Màster Universitari d’Accés a l’Advocacia per la Universitat de Barcelona (UB). 2020.
  • Examen Estatal d’Accés a l’Advocacia. 2020
  • Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). 2018.
  • Idiomes: Castellà, anglès, català.