Jose Manuel
Garrido Gómez

Soci

Soci

Litigació, Mercantil i Construcció

Perfil Professional

Compta amb una dilatada experiència en procediments judicials, per conflictes civils, mercantils, de la construcció i immobiliari i de l’àmbit de les assegurances.

Versat en diversos aspectes de la contractació mercantil, instrumentació i vertebració de projectes empresarials, compravenda d’empreses, continguts digitals, negociació amb proveïdors i distribuïdors, franquícies i drets dels consumidors.

Consolidada experiència en operacions relacionades amb la contractació immobiliària, contractes de construcció, opcions de compra, cessió de solar per edificacions futures i en matèria de propietat horitzontal.

 

RECONEIXEMENTS

Reconegut pel directori internacional Best Lawyers, edició 2021, en l’àrea de Litigació, Barcelona.

Jose Manuel Garrido, Best Lawyers

 

Docència i Publicacions

 • Reconegut pel directori internacional Best Lawyers, edició 2021, en l’àrea de Litigació, Barcelona.
 • President de la secció de dret de la Construcció del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Des de 2017 – actualitat.
 • Professor al Màster d’Accés a l’Advocacia organitzat per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE) en col·laboració amb la Universitat Carlos III de Madrid, on imparteix classes de contractació i dret processal. Des de 2016 – actualitat.
 • Professor de Contractació Civil i Mercantil en el Màster d’Advocacia organitzat per l’Institut de Dret i Economia (ISDE). Anys 2004 fins al 2015.
 • Professor i ponent habitual en el Curs de Dret Immobiliari i de la Construcció organitzat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Ha realitzat ponències sobre: els drets dels consumidors en l’àmbit de la construcció i la seva regulació a Catalunya; aspectes jurídics del contracte d’Obra en la Promoció Immobiliària; règim de responsabilitat dels agents intervinents en el procés de l’edificació. 2004 – actualitat.
 • Ponent en el curs tècnic pràctic impartit al personal i funcionaris de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), sobre drets reals, i en particular sobre aspectes teòrics i pràctics dels drets de retenció, opció de compra i drets de tempteig i retracte. Curs organitzat pel Centre per a la Investigació i Desenvolupament del Dret Registral, Immobiliari i Mercantil (CIDDRIM). 2004
 • Coautor de l’obra col·lectiva “Memento Práctico sobre Propiedad Horizontal”, autor del capítol 7 “Responsabilidad y Seguro”. Publicat per l’Editorial Francis Lefebvre, Edició 2014, 2017.
 • Coautor de l’obra col·lectiva “Memento Práctico sobre Propiedad Horizontal”, autor del capítol 11 “Régimen de la Propiedad Horizontal en Cataluña”. Publicat per l’Editorial Francis Lefebvre, 2a Edició 2011; 2012.

Formació i Associacions

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. 1998
 • Diplomat en Pràctica Jurídica ICAB. 2001
 • Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Associació per al Foment de l’Arbitratge (AFA).
 • Associació Espanyola de Dret de la Construcció.