Marta Calvo
Alonso

Advocada
Marta Calvo, Abogada en CEL Abogados, Barcelona

Advocada

Mercantil i Societari

Perfil Professional

Especialitzada en dret mercantil i societari. La seva àrea de pràctica abasta fonamentalment temes relacionats amb la contractació mercantil en general i operacions societàries. Ha participat en la negociació i formalització de contractes de compravenda d’empreses, distribució, agència, inversions, pactes de socis, modificacions estructurals, fusions, escissions, ampliacions i reduccions de capital i treballs de due diligence (revisió legal) d’entitats nacionals i internacionals.

Així mateix, disposa d’una sòlida experiència en l’assessorament a empreses nacionals i internacionals per a la seva implantació a Espanya mitjançant la constitució de societats, filials/sucursals/oficines de representació.

Formació i Associacions

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 2013.

Màster en Advocacia Internacional per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE), 2013-2014.

Curs en matèria de Dret Comunitari i Internacional dels Negocis (ICAB).

Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Idiomes: Castellà, anglès.