Xavier Mier
Giralt

Col·laborador Extern
Xavi Mier, Abogado en CEL Abogados, Barcelona

Col·laborador Extern

Laboral Esportiu i Seguretat Social

Perfil Professional

Àmplia experiència en assessorament laboral recurrent, negociació col·lectiva, alta direcció, expedients de regulació d’ocupació i gestió de la modificació i flexibilització de condicions de treball a l’empresa.

Expert en litigis i pràctica judicial, tant en l’ordre social com en matèria de dret esportiu.

Assessora a empreses nacionals i multinacionals que pertanyen a diferents sectors (tecnològic, químic, grans magatzems i comerç tèxtil, entre d’altres).

Docència i Publicacions

 • Docent en el curs sobre “Prohibició de competència en Dret Laboral i Competència Deslleial”. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 2018.
 • Docent en el curs “L’acomiadament objectiu”. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 2017.
 • Docent en el curs “Acomiadaments objectius col·lectius, suspensió de contractes i reduccions de jornades per causes objectives”. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 2017.
 • Docent en el curs “Els grups d’empreses a efectes laborals en els procediments judicials per acomiadament”. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 2017.
 • Docent en matèria de Dret Laboral (negociació col·lectiva i dret processal laboral) en l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE). 2016.
 • Ponent en el 9è Congrés de Joves Advocats de Catalunya, amb la ponència “LES REFORMES LABORALS”. 2015.
 • Docent al curs “La demanda i les modalitats processals laborals”. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 2018.

Formació i Associacions

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. 2010
 • Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra (UPF). 2012
 • Postgrau en Auditoria Laboral. Universitat de València (UV). 2013.
 • Membre del cos de mediadors i conciliadors del Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Idiomes: Castellà, anglès, català.