Bancari

Es podria definir com aquella part del dret que regula les relacions jurídiques de les entitats de crèdit amb els seus clients.

L’àrea de dret bancari està liderada per un professional de reconeguda solvència, amb una trajectòria professional que ha estat desenvolupada, en gran part, dirigint l’assesoría jurídica d’una coneguda Caixa d’Estalvis. Les principals àrees de pràctica es centren en l’assessorament a particulars i a les pròpies entitats financeres, en totes aquelles matèries que son pròpies de l’esmentada àrea, destacant, entre d’altres:

  • Assessorament en matèria de contractació bancària
  • Finançament de projectes
  • Derivats
  • Productes bancaris
  • Operacions sindicades