Litigiós i Arbitratge

El nostre equip d’advocats processalistes assessoren i intervenen en totes aquelles controvèrsies o situacions de conflicte de qualsevol ordre jurisdiccional. Aquesta pràctica legal comprèn l’anàlisi exhaustiva de la situació en conflicte, no només des del punt de vista judicial, sinó també des de l’òptica extrajudicial per tal d’assolir, si és possible, un acord que eviti la contesa judicial. En cas de no poder evitar la via judicial, tractem l’assumpte amb un equip multidisciplinari integrat pels diferents especialistes de les matèries afectades.

En particular, i per citar algunes de les matèries incloses:

 • Responsabilitat contractual per incompliment de contractes civils i mercantils.
 • Responsabilitat extracontractual.
 • Responsabilitat d’administradors, i procediments d’aixecament del vel.
 • Productes defectuosos.
 • Conflictes de marca o relacionats amb la propietat industrial.
 • Accions societàries.
 • Conflictes societaris.
 • Vicis ocults en la compravenda.
 • Defectes en la construcció i edificació.
 • Arrendaments urbans.
 • Desnonament.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Procediments monitoris.
 • Procediments canviaris.
 • Diligències preliminars.
 • Mesures cautelars.
 • Execució de títols judicials.
 • Embargaments i subhastes.
 • Partició d’herència.
 • Impugnació de disposicions testamentàries.
 • Protecció de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge.
 • Procediments concursals.
 • Procediments arbitrals i laudes.
 • Reconeixement de resolucions judicials estrangeres.