Penal

Els advocats de Dret Penal de la nostra firma comptem amb un alt grau d’especialització i una dilatada experiència en la defensa dels interessos dels nostres clients, siguin persones físiques o jurídiques, en tots els àmbits i jurisdiccions del dret penal. Ofereixen l’assessorament preventiu prejudicial necessari, i l’estratègia processal més adequada i convenient per a l’òptima resolució del cas, assumint tant la posició de Defensa com d’Acusació Particular.

Tenint en compte l’estreta connexió que el Dret Penal té amb les altres branques del dret, i en funció del cas, es creen equips multidisciplinaris amb professionals de la resta d’àrees, la qual cosa permeten obtenir la millor anàlisi, execució i resolució de les qüestions jurídiques plantejades en l’àmbit penal.

Oferim l’assessorament jurídic en representació dels interessos dels nostres clients en:

  • Dret Penal Empresarial: delictes societaris, delictes contra la propietat industrial i intel·lectual, delictes de revelació i apropiació de secrets empresarials, delictes d’administració fraudulenta, accidents laborals enjudiciats per la via penal i delictes de corrupció entre particulars, entre d’altres.
  • Dret Penal Econòmic: delictes fiscals, delictes d’estafa, delictes d’apropiació indeguda, delictes de blanqueig de capitals, delictes d’aixecament de béns i delictes d’insolvència punible, entre d’altres.
  • Dret Penal Tradicional: delictes contra l’honor (injúries i calúmnies), delictes contra la llibertat (coaccions i amenaces), delictes de falsedat documental, delictes contra la seguretat viària i delicte de danys, entre d’altres.