Propietat Industrial

En l’actualitat, la gestió dels actius intangibles s’ha convertit en un factor determinant en l’èxit d’un negoci que representa, en molts casos, un element essencial del patrimoni d’una empresa.

Aquest despatx ajuda a les empreses a gestionar adequadament aquest tipus d’actius amb l’objectiu de potenciar la seva funció, evitar-ne la pèrdua o usurpació i defensar-los davant de les lesions que pugui patir.

Entre els principals serveis que oferim, estan els següents:

  • Tramitació de registre de marques i de noms comercials.
  • Tramitació de registre de dissenys industrials.
  • Tramitació de noms de domini.
  • Defensa jurídica en via civil i penal en casos de lesió dels drets de marca: reivindicant la propietat, sol·licitant la seva nul·litat o caducitat, la cessació dels actes que violin aquests drets, la indemnització dels danys i perjudicis soferts i l’adopció de les mesures necessàries per evitar la continuació de l’eventual violació d’aquests drets.
  • Redacció de tot tipus de contractes en matèria de propietat industrial, com ara, contractes de transferència d’aquests drets, de llicència, de constitució d’hipoteca mobiliària, de marxandatge, de coexistència de marques, d’autorització d’ús, etc.
  • Llicència de Marca i de Know How.
  • Franking.
  • Llicència de Patent i Model d’Utilitat.