Startups

Assessorem i ajudem a implementar societats i projectes de nova creació, que requereixen una especial implicació en qüestions tan rellevants com són l’adequada vertebració societària, i si és el cas, l’obtenció de finançament extern a través de fons Venture Capital i acceleradores. Cal una especial cura i atenció en la confecció dels instruments legals que regulen les diferents situacions que solen donar-se a l’inici del projecte. Acompanyem als nostres clients en tot moment amb l’objectiu comú d’aconseguir l’èxit.

Com a exemple de les principals actuacions o activitats, podem citar les següents:

  • Confecció dels instruments legals necessaris per a l’inici del projecte, tant des del punt de vista mercantil, com fiscal i administratiu. En aquest sentit, redactem els estatuts socials i la posterior constitució de la societat, pacte de socis, rondes de finançament i processos de due diligence.
  • Assessorem en la confecció i registre de marques, patents i altres drets intangibles.
  • Confecció d’acords de confidencialitat, contractes de llicència, de transferència de tecnologia i de promoció, ja sigui a través de contractes d’agència o de distribució.
  • T’assessorem i confeccionem els textos que s’han d’incloure al web, per tal de donar compliment a les exigències legals: condicions d’ús del portal, política de privacitat, política de cookies i avís legal.
  • Realitzem totes les actuacions necessàries per donar d’alta a l’empresa davant les administracions públiques. Així mateix, oferim una adequada planificació fiscal de l’empresa i dels socis que la integren.