CEL ABOGADOS ASOCIADOS S.L.P. (en endavant també denominat com CEL Abogados), CEL Abogados del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris de les condicions d’ús del portal web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la condició d’usuari, i implica l’acceptació dels termes inclosos en aquest Avís Legal.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.celabogados.es

Nom comercial: CEL ABOGADOS

Denominació social: CEL ABOGADOS ASOCIADOS S.L.P. NIF: B65063729

Domicili social: C / Balmes 230 – 6 2 08009 BARCELONA (Barcelona)

Telèfon: 93.265.90.09

Correu electrònic: cel@celabogados.es

Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41.304, Foli 148, Full B-380.449.

2.- ACCÉS AL LLOC WEB

L’accés al Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

CEL Abogados es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de CEL Abogados.

3.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB

En la utilització del Web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de CEL Abogados o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

CEL Abogados adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, CEL Abogados no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de CEL Abogados o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i també han estat inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de CEL Abogados. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per tal d’indicar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, us podeu adreçar al correu electrònic cel@celabogados.es.

4. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

CEL Abogados es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que s’hi ofereixen en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol altra causa. Conseqüentment, CEL Abogados no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels continguts que s’hi ofereixen, de manera que l’accés a aquest web i als seus continguts per part de l’Usuari és pel seu propi compte i risc.

5.- HIPERENLLAÇOS

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple links, banners o botons) amb fins mercantils en pàgines web alienes a CEL Abogados. En tot cas, qualsevol tipus d’enllaç haurà d’obtenir el consentiment previ i escrit de CEL Abogados.

No obstant l’anterior, l’existència d’aquests enllaços, no implicarà, en cap cas, l’existència de relacions comercials o mercantils amb CEL Abogados, ni l’acceptació dels seus continguts o serveis.

En tot cas, CEL Abogados es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (p.ex. links, banners o botons) al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç o al dispositiu tècnic d’enllaç.

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei comuna espanyola i qualsevol conflicte serà sotmès per les parts als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona.

NOTIFICACIONS

En cas que qualsevol Usuari tingués dubtes sobre aquestes condicions generals o qualsevol comentari sobre la web, si us plau dirigiu-vos a cel@celabogados.es

Copyright 2019 CEL ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.