L’accés al web no exigeix el registre previ com a Usuari. No obstant això, l’accés i navegació suposa que l’usuari accepta totalment la present Política de Privadesa i la de Cookies, així com l’Avís Legal del Lloc Web.

CEL ABOGADOS ASOCIADOS S.L.P (en endavant CEL Abogados) és el responsable del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari, i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa es facilita la següent informació sobre el tractament:

1.IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE :

CEL ABOGADOS ASOCIADOS S.L.P, amb domicili en Carrer Balmes, número 230, 6è 2a Codi Postal, 08006 Barcelona.

Telèfon: +34.93.256.90.09

Correu electrònic: cel@celabogados.es

2. DADES QUE TRACTEM:
  • Pel sol fet de visitar i navegar per aquest lloc web, no queden registrades de forma automàtica dades que permetin identificar nominativament als usuaris. No obstant això, hi ha determinada informació que pot quedar recollida i gravada en els sistemes de CEL Abogados (p.ex., tipus de navegador d’Internet, sistema operatiu, adreça IP des de la qual s’accedeix a les pàgines del web) amb l’objecte de millorar la navegació de l’Usuari i la gestió de la pròpia web.
  • Dades personals que l’Usuari ens proporciona: quan omple el formulari a la seva disposició en el lloc web.
  • Aquestes dades personals que es poden completar en el formulari de contacte, es poden agrupar de forma general en les categories següents: nom, telèfon i correu electrònic.
  • Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les dades són necessàries per atendre la seva petició, per part de prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a CEL Abogados són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació que es pugui produir.
  • A través de Cookies i tecnologies similars: quan visiteu el nostre web, utilitzem diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l’ús de cookies o tecnologies similars per identificar el vostre navegador o dispositiu. Podeu obtenir més informació sobre com tractem les dades personals obtingudes amb les cookies a la nostra Política de Cookies.
  • Si ens heu facilitat dades, a través el formulari de contacte, les conservarem mentre es mantingui la relació contractual. Un cop finalitzada, els podrem conservar per complir amb les obligacions legals aplicables.
  • Si sou clients d’aquest despatx professional, l’article 21.2 de la Llei 34/2002, de la societat dels serveis de la informació i comerç electrònic, ens permet enviar-vos per mitjans electrònics comunicacions comercials referents als serveis que oferim.
3. FINALITATS DEL TRACTAMENT:

Tractem les vostres dades per gestionar i atendre les sol·licituds de contacte o informació realitzades pels usuaris. També ho fem per millorar la gestió i seguretat del web.

4. COMUNICACIONS

CEL Abogados informa i garanteix expressament als usuaris que les dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, excepte, si escau, quan siguin requerides per les autoritats competents.

5.- BASE JURÍDICA I RETENCIÓ:

CEL Abogados pot tractar les dades dels Usuaris en la mesura que els usuaris accedeixen i naveguen voluntàriament pel web. També se li permet quan l’usuari completa les dades de contacte i accepta aquesta Política de Privacitat. Finalment, les pot tractar en compliment d’obligacions legals.

Les dades seran conservades mentre hi hagi obligacions contractuals derivades dels serveis o continguts sol·licitats pels usuaris i, posteriorment, fins a l’extinció de responsabilitats legals, contractuals o deontològiques que requereixin conservar-les.

6.- MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, CEL Abogados tracta de complir amb totes les disposicions legals per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

CEL Abogados ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa aplicable.

7.- DRETS DELS USUARIS

Amb caràcter general, la normativa us reconeix els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, que podreu exercir davant CEL Abogados en els supòsits previstos en la normativa, mitjançant sol·licitud acompanyada de còpia de document oficial d’identitat, que podeu remetre a l’adreça postal o electrònica indicades en el primer apartat d’aquesta informació.

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

8.- MODIFICACIONS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CEL Abogados es reserva la possibilitat de revisar aquesta Política de Privacitat i publicar la versió més actualitzada en el nostre lloc web.