Ana Laguna
Sáenz

Comptabilitat

Comptabilitat

Comptabilitat i Tributari

Perfil Professional

Ana dirigeix l’àrea de Dret Comptable, estretament vinculada al Departament de Dret Tributari. Ofereix serveis d’assessorament comptable a empreses nacionals i societats participades per l’Administració Local. En particular, assisteix als clients en la gestió de la comptabilitat i en tot allò relacionat amb les obligacions formals comptables, així com la formulació de Comptes Anuals i Impostos de Societats, i altres actuacions pròpies de l’àmbit d’actuació.

Formació i Associacions

  • Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona. 1992