Rocio Pérez
Sáez

Sòcia

Sòcia

Administratiu, Urbanisme i Immobiliari

Perfil Professional

La seva àrea de pràctica és el dret administratiu i, en particular el dret urbanístic.

Va començar a exercir com a advocada en l’any 2000 al despatx especialitzat en dret urbanístic Xiol Estudi Jurídic, el qual es va associar amb Cel Advocats l’any 2009, integrant-se totalment l’any 2015.

Defensa els interessos d’administracions públiques i de particulars, tant en via administrativa com davant els tribunals del Contenciós-Administratiu.

Col·labora en la redacció de planejament general i derivat. En l’àmbit de la gestió urbanística, té àmplia experiència en la constitució i gestió de Juntes de Compensació, així com en la redacció de projectes de reparcel·lació i el seu tractament registral. A més, assessora en procediments expropiatoris i en processos d’atorgament de llicències i procediments de restauració de la legalitat urbanística.

Docència i Publicacions

  • Col·labora mensualment amb la revista especialitzada en dret administratiu d’àmbit local “La Administración Práctica” (Editorial Thomson Reuters).

Formació i Associacions

  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). (UB). 1994
  • Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra. (UPF). 1999
  • Postgrau en Dret de la Construcció per la Universitat de Barcelona. (UB). 2000
  • Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.