Enrique
Fernández García

Counsel
Enrique Fernandez, Abogada en CEL Abogados, Barcelona

Counsel

Litigació, Consursal i Mercantil

Perfil Professional

Ha participat en nombroses operacions d’adquisicions d’empreses, joint ventures, fusions, contractació mercantil nacional i internacional. Actua com a professional incorporat en qualitat de Secretari no Conseller en l’òrgan d’Administració de diverses companyies nacionals, amb funcions pròpies de la secretaria de companyies mercantils, assessorant en totes aquelles qüestions pròpies del dret mercantil i societari. Acumula, així mateix, amb àmplia experiència en procediments concursals i de reestructuració empresarial.

A més de l’anterior, Enrique actua freqüentment en els diferents fòrums judicials atenent els conflictes propis del dret mercantil i de l’empresa, i dret concursal. Addicionalment, la seva extraordinària formació fa que participi en assumptes de Dret Penal Econòmic.

Docència i Publicacions

 • Membre integrant del “Comitè d’Experts” de Dret Mercantil, dependent de la Secció de Dret Mercantil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Membre del Consell Rector del CIDRIM (Centre d’Investigació del Dret Registral Immobiliari). Actualitat.
 • Professor al Màster d’Accés a l’Advocacia organitzat per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE) en col·laboració amb la Universitat Carlos III de Madrid, on imparteix classes de contractació i dret processal. Actualitat.
 • Aspectes processals de la responsabilitat civil en el procés de construcció, impartida en el Màster de Dret i Mobiliari de la Construcció organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Actualitat.
 • Projecte de llei de societats professionals impartida al Centre per a la Investigació i Desenvolupament del Dret Registral Immobiliari (CIDRIM), any 2.006.
 • Professor de Dret Mercantil en Centre Associat a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
 • 1995-2001.
 • Intervenció col·lectiva en l’obra “Memento Pràctic sobre Propietat Horitzontal”, publicat per l’editorial Lefebvre. Anys 2.011 i 2.012.
 • “Prescripció i Caducitat”. Article publicat a la revista “Economist & amp; Jurist” al setembre de 2.004, exemplar número 83
 • Co-autor de l’obra col·lectiva “Instituciones del nuevo proceso civil” publicada per l’editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad en l’any 2.002.
 • Intervenció en la redacció de l’obra “Formularios de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, publicada per l’editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad en l’any 2.000.

Formació i Associacions

 • Intervenció en la redacció de l’obra “Formularios de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, publicada per l’editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad en l’any 2.000.
 • Intervenció en la redacció de l’obra col·lectiva “Instituciones del nuevo proceso civil” publicada per l’editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad en l’any 2.002.
 • “Prescripció i Caducitat”. Article publicat a la revista “Economist & amp; Jurist” al setembre de 2.004, exemplar número 83
 • Intervenció col·lectiva en l’obra “Memento Práctico sobre Propiedad Horizontal”, publicat per l’editorial Lefebvre. Anys 2.011 i 2.012.